پیشخوان پیشخوان

 

با انعقاد تفاهم نامه همکاري صندوق کارآفريني اميد و معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران صورت گرفت؛
اختصاص 1250 ميليارد تومان تسهيلات براي توسعه حمل و نقل شهر تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
آموزش نيروي انساني پيش نياز رونق توليد است
۱۳۹۸/۰۴/۲۳