پیشخوان پیشخوان

روزنامه‌هاي اقتصادي ۸ بهمن ۱۳۹۸
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 7 بهمن1398
روزنامه‌هاي اقتصادي ۷ بهمن ۱۳۹۸
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 6 بهمن1398
روزنامه هاي اقتصادي 6 بهمن 1398

 

در نشستي با حضور مديرعامل صندوق کارآفريني اميد بررسي شد؛
تشکيل کنسرسيوم مشترک بين صندوق هاي دولتي براي جلوگيري از هدر رفت منابع
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اختصاص 30 ميليارد تومان تسهيلات صفر درصد به باغداران زرآباد سيستان و بلوچستان
۱۳۹۸/۱۱/۰۸